Reformen am kommunalen ëffentlechen Déngscht

Erklärvideo "Reclassement"

Fir d’kommunal Entitéite besser ze beroden an z’encadréieren am Kader vun der Ëmsetzung vun de Reformen am kommunalen ëffentlechen Déngscht stellt den Inneministère de Gemengenautoritéiten zesummegefaasste Formatiounen an audiovisueller Form zur Verfügung.

An dësem éischte Video geet et ëm d’Thema vum Reclassement. Dora ginn d’Uwendungsmodalitéite vum Reclassement opgegraff, genee wéi praktesch Fäll.

Ëmsetzung vun de Reformen am kommunalen ëffentlechen Déngscht

Am Kader vun der Ëmsetzung vun de Reformen a punkto Statut, Paien a Karriären am kommunalen ëffentlechen Déngscht, hat den Inneministère am Mäerz 2017 4 Informatiounsversammlungen organiséiert fir d’Gemengenautoritéiten an d’Gemengepersonal.  

Gestioun no Objektiver

Den Inneministère huet e Guide fir d’Gemengenentitéite publizéiert, fir se a Saachen Ëmsetze vun der Gestioun no Objektiver ze guidéieren, déi 2017 am Kader vun der Reform vum Statut vum Gemengefonctionnaire agefouert gouf.

Aktualiséiert