Reformen am ëffentlechen Déngscht bei de Gemengen

Ëmsetzung vun de Reformen am ëffentlechen Déngscht bei de Gemengen

Am Kader vun der Ëmsetzung vun de Reformen a Bezuch op de Statut vun de Gemengebeamten, d‘Gehälter a Carrièren am ëffentlechen Déngscht bei de Gemengen, huet den Inneministère am Mäerz 2017 véier Informatiounssëtzungen fir d’Gemengenautoritéiten an d’Gemengepersonal organiséiert.  

Legislatioun (op Franséisch)

Aktualiséiert